• www.uanny.eu
  • www.uanny.eu
  • www.uanny.eu
  • www.uanny.eu

Gospodarstwo Agroturystyczne U Anny

Dysponujemy 15 miejscami noclegowymi po�o�onymi blisko Wa�brzycha. Posiadamy pokoje 2, 3, 4 osobowe z �azienkami. W ka�dym pokoju jest TV i dost�p do bezprzewodowego Internetu.

Go�cie mog� korzysta� z w pe�ni wyposa�onej kuchni lub zam�wi� posi�ki u gospodyni. Wczasowicze mog� korzysta� z urok�w zieleni w ogrodach dooko�a domu: ogr�d wschodni i zachodni. W�dkarze te� znajd� miejsce dla siebie.

W okolicy mo�na zwiedza� wiele atrakcji min. Zamek Ksi��, Zamek Bolk�w, Palmiarnia w Wa�brzychu, Ko�ci� Pokoju w �widnicy oraz spacerowa� po urokliwej okolicy.

Naszym go�ciom proponujemy domow� kuchni� z produkt�w uzyskanych z w�asnego gospodarstwa.

Nasze gospodarstwo jest ubezpieczone i posiada certyfikat unijny. Dlatego nasi go�cie mog� czu� si� u nas w pe�ni bezpieczni.

Przyjcia komunijne

Oferujemy organizacj przyj komunijnych. Cena ju od 50 z / osoba