Okolica

Wczasowicze mog� korzysta� z urok�w zieleni w ogrodach dooko�a domu: ogr�d wschodni i zachodni. W�dkarze te� znajd� miejsce dla siebie. W okolicy mo�na zwiedza� wiele atrakcji min. Zamek Ksi��, Zamek Bolk�w, Palmiarnia w Wa�brzychu, Ko�ci� Pokoju w �widnicy oraz spacerowa� po urokliwej okolicy.

Atrakcj� gospodarstwa s� zwierz�ta hodowlane: kozy, kury, kaczki, �winie itp. z kt�rymi bardzo ch�tnie przebywaj� dzieci.

Amatorzy w�dkowania znajd� dla siebie zarybiony staw, a ch�tnych do gry w siatk�wk� zaprasza boisko za ogrodem.

Mi�o�nikom niczym nie zak��conego wypoczynku na Dolnym �l�sku proponujemy taras z k�cikiem wypoczynkowym dla doros�ych i dla dzieci.

Przyjcia komunijne

Oferujemy organizacj przyj komunijnych. Cena ju od 50 z / osoba